Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø