Defektkjemi og reaksjoner

Institution: 
Department: 
Topic: 
Semester: 
On demand: 
0
ECTS: 
10

UiO Chemistry Solar energy Autumn 10

 

Emnet gir en innføring i defekter og transport i krystallinske materialer, sentralt for deg som skal ta en grad og forske eller arbeide innenfor faststoff-elektrokjemi. Det kan også være et nyttig supplement i andre områder av materialvitenskap, såsom uorganisk materialkjemi, strukturfysikk, og halvlederfysikk.