Solar energy

Advanced Silicon - Solar Cells

Course content

The course will be given in spring 2017. The course will give a performance of the different structure elements of solar cells (contacts, doping, pn-junctions, etc.). 
Directional solidification and growth process. 
Precipitation and the effect of precipitates on material properties. 
Characterization of silicon wafers: 
- Preparation of wafers (polishing, etching, etc.). 
- Grain boundaries, grain size and grain orientations (SEM, EBSD. etc.). 

Defektkjemi og reaksjoner

UiO Chemistry Solar energy Autumn 10

 

Emnet gir en innføring i defekter og transport i krystallinske materialer, sentralt for deg som skal ta en grad og forske eller arbeide innenfor faststoff-elektrokjemi. Det kan også være et nyttig supplement i andre områder av materialvitenskap, såsom uorganisk materialkjemi, strukturfysikk, og halvlederfysikk.