Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger