UMB

Norwegian University of Life Sciences

Energiteknologi, lab

UMB Mathematical Sciences and Technology FYS375 Energiteknologi, lab Autumn Intensive 5

Du skal utføre praktiske laboratorieoppgaver der du for hver oppgave skal: Gjennomgå teorien for prosessene som inngår i labene, sette deg inn i laboratorieoppgaven, forberede laboratoriekjøringene, utføre kjøringen av labene, analysere resultater, skrive rapport. For tiden er det følgende laber: