Bioenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger

Institution: 
Topic: 
Semester: 
On demand: 
0
ECTS: 
5

Emnets innhold:

Temaer som behandeles i kurset inkluderer:

  • Ressursgrunnlaget og tilnærminger for vurdering av ressursgrunnlag.
  • Konverteringsteknologier for varme, kraft og drivstoff
  • Råstoffmarkeder og produktmarkedet
  • Lønnsomhetsvurderinger og risiko
  • Virkemidler for bioenergibruk og virkning på lønnsomhet
  • Bioenergi og klimaeffekter