Effektiv energi- og ressursutnyttelse

Institution: 
Topic: 
Semester: 
On demand: 
0
ECTS: 
15

UMB Ecology and Natural Resource Man. FORN330 Autumn 15

Dette kurset er prosjektbasert , og studentene vil anvende kunnskap fra tidligere kurs i masterstudiet i Fornybar energi om fornybare teknologier, analyse av prosjekter, systemer og utfordringer knyttet til fornybar energi. FORN330 vil gi studentene dybdekunnskaper i fire temaer:

  • Energisystemanalyse ,
  • Teknisk-økonomisk analyse av prosjekter innen fornybar energi
  • Vitenskapelig skriving.

Energisystemanalyse omfatter teori og øving i systemanalyse og modellering av fornybare energisystemer. I del 2. skal studentene velge et energiprosjekt og skrive en semesteroppgave. I oppgaven skal egnede teknologier bli evaluert mht miljømessige og økonomiske konsekvenser og anbefale de/den beste løsningen(e). I del 3. skriver studenten en oversikt over vitenskapelig og annen relevant litteratur om de problemstillinger som studenten har valgt for sin masteroppgave.