UiO

University in Oslo

Engineering geology and geomechanics

UiO Geosciences Geothermal energy GEO4130 Engineering geology and geomechanics Spring 10

Engineering (hydro-mechanical) properties of soils, rocks and fractured rock masses. Methods to determine deformation characteristics, shear strength and permeability. The importance of ground water pressures and effective stresses. Development and application of computational procedures to practical situations such as land subsidence, landslides, building foundations and tunnels.

Defektkjemi og reaksjoner

UiO Chemistry Solar energy Autumn 10

 

Emnet gir en innføring i defekter og transport i krystallinske materialer, sentralt for deg som skal ta en grad og forske eller arbeide innenfor faststoff-elektrokjemi. Det kan også være et nyttig supplement i andre områder av materialvitenskap, såsom uorganisk materialkjemi, strukturfysikk, og halvlederfysikk.