Autumn

Defektkjemi og reaksjoner

UiO Chemistry Solar energy Autumn 10

 

Emnet gir en innføring i defekter og transport i krystallinske materialer, sentralt for deg som skal ta en grad og forske eller arbeide innenfor faststoff-elektrokjemi. Det kan også være et nyttig supplement i andre områder av materialvitenskap, såsom uorganisk materialkjemi, strukturfysikk, og halvlederfysikk.

Advanced Characterization methods

The course on advanced characterization methods will include the main techniques relevant for characterization of materials and components for solar cells. Introduction to each technique will be supervised by an expert in this technique. Time allocated for each separate technique will generally be 1 day. The day will start with an introductory lecture giving the basic understanding of the technique and the physical principles it is based on, as well as advantages and limitations.